Υποστήριξη Φοιτητών & Σπουδαστών

Το Φροντιστήριό μας δραστηριοποιείται και στον τομέα υποστήριξης φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Για φοιτητές-σπουδαστές ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΕΑΠ και ΙΕΚ παρέχεται η δυνατότητα εξατομικευμένης διδασκαλίας (ιδιαίτερων μαθημάτων), προσαρμοσμένης στις ανάγκες κάθε φοιτητή με στόχο την κάλυψη της προετοιμασίας του για εξετάσεις, αλλά και την υποστήριξή στην εκπόνηση εργασιών. Επιπλέον, παρέχουμε υποστήριξη και στην προετοιμασία για κατατακτήριες εξετάσεις.

Ιδιαίτερα μαθήματα ή διδασκαλία σε γκρουπ

Το έμπειρο διδακτικό προσωπικό του φροντιστηρίου μας, εξασφαλίζει τη σίγουρη επιτυχία στις τελικές εξετάσεις με τη μορφή ενισχυτικής διδασκαλίας (τμήμα - εξατομικευμένα μαθήματα) σε φοιτητές και σπουδαστές (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΕΑΠ, ΑΠΚΥ, ΙΕΚ).

Πτυχιακές & Διπλωματικές Εργασίες

Καθοδήγηση και ενίσχυση σε προπτυχιακές, μεταπτυχιακές εργασίες, (γνωμοδότηση, βιβλιογραφία, στοιχειοθέτηση, μορφοποίηση κ.λ.π.).

 • Η ΣΩΣΤΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ...

  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

   Το φροντιστήριό μας δραστηριοποιείται με επιτυχία στον εκπαιδευτικό χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, παρέχοντας ενίσχυση καθ΄ όλη τη διάρκεια των σπουδών σε φοιτητές και σπουδαστές ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΕΑΠ, ΙΕΚ σε μαθήματα κυρίως θετικών σπουδών (μαθηματικά, φυσική, χημεία, πληροφορική, κτλ.).


   ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ


   • Φοιτητές ΑΕΙ.
   • Φοιτητές ΑΤΕΙ.
   • Φοιτητές ΕΑΠ.
   • Σπουδαστές ΙΕΚ.

   ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ


   • Προπτυχιακές εργασίες.
   • Μεταπτυχιακές εργασίες.
   • Στατιστικές αναλύσεις.
   • Βιβλιογραφικές εργασίες.
 • ΣΩΣΤΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Η σωστή καθοδήγηση οδηγεί στην επιτυχία

© 2016 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΠΕΡΙ ΓΝΩΣΗΣ