Δημιουργία υποδομής γνώσεων

Οι Εξετάσεις είναι ένας αγώνας που απαιτεί έγκαιρη και σωστή προετοιμασία. Η σωστή στρατηγική για όλους τους μαθητές είναι να δουλέψουν συστηματικά στην Α΄ και Β΄ Λυκείου έτσι ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για τη Γ΄ Λυκείου και για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις. Σε κάθε περίπτωση, οι μαθητές που δίνουν προτεραιότητα στα σχολικά μαθήματα και προετοιμάζονται κατάλληλα από νωρίς, είναι εκείνοι που συνεχίζουν απρόσκοπτα στη Γ' Λυκείου και υπερέχουν στις τελικές Εξετάσεις.

Η σωστή καθοδήγηση οδηγεί στην επιτυχία

Με έμπειρους καθηγητές που ακολουθούν ένα σωστά οργανωμένο πρόγραμμα σπουδών εξασφαλίζουμε την ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των μαθητών μας αλλά και την μετάδοση των απαραίτητων γνώσεων για την επιτυχία τους στις τελικές Εξετάσεις της Γ' Λυκείου. Σε κάθε περίπτωση διασφαλίζουμε την υψηλότερη ποιότητα διδασκαλίας και ακολουθούμε τις πιο σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους με στόχο να αναδείξουμε την Ατομική Αξία του κάθε μαθητή.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Ακολουθείστε τους παρακάτω συνδέσμους (links), για να ενημερωθείτε αναλυτικά και να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το Λύκειο (π.χ. την τράπεζα θεμάτων, τις ομάδες προσανατολισμού, το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση).

 • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ...

  • Α΄ και Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

   Όλοι οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν είναι αρκετός ο χρόνος της Γ’ Λυκείου για μια σωστή προετοιμασία. Είναι λοιπόν απαραίτητο κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στην Α’ και Β’ Λυκείου να δημιουργήσουν ισχυρή και κατάλληλη υποδομή γνώσεων και να αποκτήσουν μεγάλη εμπειρία στη σωστή αντιμετώπιση γραπτών εξετάσεων. Επιβάλλεται λοιπόν στις τάξεις αυτές να δουλέψουν με συνέπεια, συνέχεια και οργάνωση, ώστε να αντιμετωπίσουν τις εξετάσεις της Γ’ Λυκείου με επιτυχία.


   ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΑΣ


   • Η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας και του βαθμού αφομοίωσης των γνώσεων του μαθητή.
   • Η δημιουργία κατάλληλης υποδομής για την καλύτερη αντιμετώπιση των μαθημάτων της Γ' Λυκείου.
   • Η απόκτηση όσο γίνεται περισσότερων γνώσεων και μεγαλύτερης εμπειρίας που απαιτούν οι εξετάσεις της Γ' Λυκείου.
   • Η σύνδεση θεμάτων της Α' και Β' Λυκείου με θέματα της Γ' Λυκείου.
   • H εξοικείωση του μαθητή στις γραπτές δοκιμασίες μέσω εβδομαδιαίων τεστ αξιολόγησης.
 • ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΝΩΣΕΩΝ Η σωστή καθοδήγηση οδηγεί στην επιτυχία

© 2016 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΠΕΡΙ ΓΝΩΣΗΣ